TEL:010.52451688/82435234
新闻与通讯: 证卡打印设备全系优惠促销!

 解决方案&应用 证卡类产品 智能识别设备 服务与支持  • "两会"会议签到系统    • 高清晰再转印证卡机推荐    条形码标签打印机    • 驱动程序下载
  • 二维码签到系统    • 清再转印证卡机    • 条形码扫描器    • 产品电子彩页
  • RFID远距签到系统    直印式证卡打印机    • 智能手持终端    常见问题解决
  • 手持移动签到系统    • 纸质证卡打印机    卡片读写设备    产品用户手册
  • 证件卡制作系统    会议代表卡专用证卡机    人员无障碍通道    证卡机维修
  • 会议表决系统    证卡打印机耗材    • 标签、碳带条码机耗材    产品方案索取
  • 会议电子票箱系统    卡片印刷制作   已停产设备查询
  • 视频会议系统    • 卡套、挂绳、卡夹
     芯片卡、RFID卡

会议签到网站
Copyright 2014 北京时创怡和科技有限公司